Föreläsningsmaterial från utbildningsdagar om smärta

2016 (21/4 - 22/4) - Utbildningsdagar om smärta

  • Endast för medlemmar Länkar och filer på sidan är till för föreningens medlemmar.

Studiedagarna 2016

Inbjudan till årets studiedagar är här. Via inbjudan kan ni anmäla er till studiedagarna vars innehåll ni hittar via programmet här nedan. Sista anmälningsdag var den 8 april.PROGRAM STUDIEDAGAR

21-22 april 2016
Karolinska universitetssjukhuset Solna, Stockholm

Torsdag 21 april kl. 9.30 - 17.00 följt av konferensmiddag

9.30 Registrering och fika

10.00 Inledning av SFBISs ordförande Malin Lindbäck

10.05 Mindfulness via internet - ett alternativ vid smärtrehabilitering.
Sofia Westman, psykolog, Kompetenscentrum Rehabiliteringsmedicin, Sunderby sjukhus, Luleå
Utvardering av ett internetbaserat mindfulnessprogram (pdf)

12.00 Lunch

13.00 Presentation, erfarenhetsutbyte och diskussion

14.00 Olika terapiformer vid smärta.
Jenny Rickardsson, psykolog, Sektionen för beteendemedicinsk smärtbehandling vid Smärtcentrum, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

16.00 Årsmöte SFBIS

17.20 Avfärd mot konferensmiddagen

18.00 Konferensmiddag Grillska huset, Gamla stan

Fredag 22 april kl. 9.00 - 16.00

9.00 Kortikal omstrukturering vid långvarig smärta.
Kristoffer Bothelius, Psykolog, Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset, Uppsala

10.00 Fikapaus

10.20 Kristoffer fortsätter

11.00 Erfarenhetsutbyte och diskussion

12.00 Lunch

13.00 Emotioner och smärta.
Ida Flink, Ph. D., Psykolog, Center for Health and Medical Psychology (CHAMP), Örebro Universitet

14.30 Fikapaus

14.50 Ida fortsätter följt av gemensam diskussion

15.30 - 16.00 Summering och avslutning


OM FÖRELÄSARNA

Ida Flink är fil dr i psykologi och psykolog, verksam vid Center for Health and Medical Psychology (CHAMP) på Örebro universitet. Ida är en aktiv forskare inom hälsopsykologiområdet med främsta fokus på smärta. Hon har medverkat som forskare och behandlare i flertalet studier om KBT vid smärta. Just nu medverkar hon i ett treårigt projekt med fokus på sambandet mellan emotioner och smärta. Hon har även pågående projekt om smärta hos ungdomar samt vaginal smärta hos unga kvinnor. Ida är också en av författarna till böckerna "12 verktyg i KBT: från teori till färdighet" och "Beteendeanalys steg för steg".

Jenny Rickardsson är psykolog och jobbar med ACT-behandling på Sektionen för beteendemedicinsk smärtbehandling vid Smärtcentrum, Karolinska universitets-sjukhuset, Solna. Hon planerar att doktorera på internetbehandling av personer med långvarig smärta, samt föreläser om psykologi på Psykologifabriken. Jenny har också skrivit boken "Jag tror jag måste prata med någon" (NoK), en bok om att gå i terapi.

Kristoffer Bothelius är fil dr, psykolog och psykoterapeut med inriktning mot kognitiv beteendeterapi. Han har arbetat med långvarig smärta i drygt 10 år och har de senaste åren fokuserat på de mest komplexa fallen. Kristoffer disputerade 2015 på behandling av sömnstörningar. Han är medförfattare till böckerna "Smärta i klinisk praxis" och "Sömn och sömnstörningar". Han fördelar nu arbetstiden mellan behandling och klinisk forskning vid Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Sofia Westman läste till psykolog vid Umeå Universitet efter en karriär inom service/restaurangbranschen. Sedan har hon arbetat med neuropsykologiskutredning och smärtrehabilitering. Hon har arbetat två år i Smärtrehabs mottagningsteam på Kompetenscentrum Rehabiliteringsmedicin, Sunderby sjukhus i Luleå där hon initierat två projekt. Ett kompetensutvecklingsprojekt för hela teamet inom ACT och en internetbehandlingsstudie i samarbete med Mindfulnesscenter i Luleå.


ARRANGÖRER
Styrelsen SFBIS bestående av:
Malin Lindbäck ordförande
Susanne Barkfjärd vice ordförande
Catherine Andersson kassör
Marie Persson sekreterare
Cecilia Brant-Lundin ledamot
Susanne Bergquist suppleant

För anmälan se Inbjudan och anmälningsblankett (docx).