Styrelsen

 • För att komma i kontakt med oss i styrelsen så skickar ni ett mail till sfbis.info@gmail.com.

 • Ordförande: Mats Ruuth
  Psykolog
  Arbetsplats: Företagshälsan, Region Norrbotten
  E-post: mats.ruuth@norrbotten.se

 • Vice ordförande: Vakant

 • Kassör: Marie Persson
  Psykolog
  Arbetsplats: Primärvården, Västra Götalandsregionen
  E-Post: mpl65sw@hotmail.com

 • Ledamot: Vakant

 • Ledamot: Vakant

 • Suppleant: Vakant

 • Revisor(er): Edvard Långström
 • Suppleant: Vakant

 • Valberedning: Vakant
 • Valberedning: Vakant

 • Representant Swedish Pain Society:
  Mats Ruuth