Bli Medlem

Gamla och nya medlemmar hälsas välkomna till föreningen.

  • Svensk förening för Beteendevetenskap inom Smärta samlar socionomer och psykologer verksamma inom smärtverksamhet.
  • Vi har sedan 1996 varit en del av Swedish pain society (tidigare Svenskt Smärtforum). Och är numera en associerad förening till Swedish pain society, tillsammans med andra yrkesföreningar inom smärta. Alla föreningar kräver numera individuellt medlemskap. Som medlem i SFBIS få du en mycket fördelaktig medlemsavgift i Swedish pain society, och kan sedan delta till reducerat pris vid konferensen Smärtforum.
  • Vi arbetar för att samla kunskap om metoder och arbetssätt, sprida information, samverka med andra yrkesgrupper men framförallt samla socionomer och psykologer som arbetar i smärtverksamhet till diskussion och utveckling av vårt specifika område, praktiskt, kliniskt och forskningsmässigt.
  • Föreningen ordnar varje studiedagar med årsmöte på våren samt om möjligt ett möte i samband med konferensen Smärtforum på hösten.
  • Den som är medlem kommer att få tillgång til exklusivt material från bland annat föreningens studiedagar. Dessa filer kan du hitta i Arkivet här på www.sfbis.se.
    Användarnamn samt Lösenord kommer årligen förnyas och skickas ut till alla medlemmar.
    Glöm därför inte att ange en e-postadress då det är viktigt för att kunna ge alla medlemmar de fördelar som det är att vara en del av föreningen!

Medlemsavgiften är 150 kr för ordinarie medlem, och 100 kr för pensionär och studerande (gäller studerande vid grundläggande yrkesutbildning).
Inbetalas till Postgiro 82 05 28-8.
Ange namn och e-postadress vid inbetalning.