Välkommen till oss

i Föreningen för Beteendevetenskap inom Smärta (tidigare Algologi) och vår hemsida!

Som medlem har du här möjlighet att ta del av föreningens aktuella information på ett snabbt och enkelt sätt.


BILD1
Svensk Förening för beteendevetenskap inom smärta...

är en ideell förening och har till ändamål att samla kunskap om metoder och arbetssätt, att sprida information, att samverka med andra yrkesgrupper kring smärtverksamhet samt att samla psykologer och socionomer som arbetar i smärtverksamhet till diskussion och utveckling av området praktiskt, kliniskt och forskningsmässigt. Föreningen ingår som delförening i Swedish Pain Society.
(foto: C. Bergquist)
Aktuellt:
Hemsidan 2017

 • Under många år har hemsidan sett ut som den gör idag, och ett välbehövligt ansiktslyft behövs och har planerats att göras. Om ni har förslag till förbättingsarbetet så går det bra att göra av sig till Christoffer via mail.

Hälsningar från studiedagarna 2016

SFBIS första hedersmedlemmar

 • SFBIS välkomnar föreningens första hedersmedlemmar: Marcelo Rivano Fischer och Susanne Bergquist! Bägge har betytt mycket för föreningen, arbetat länge som föreningens ordförande och har varit drivande inom smärtvården i Sverige. Välkomna!

Smärtforum 2016

 • Smärtforum 2016 i Jönköping närmar sig! Se http://smartinformation.se. Förra året tog platserna slut innan anmälan stängdes, så registrera dig i tid! Kom ihåg att som medlem i SFBIS deltar du till reducerat pris. Välkommen! SFBIS är på plats och kommer att hålla ett möte med föredrag i programmet.

  smartinformation.se »
  Bli medlem »

Information om SFBIS

Vår e-postlista

 • Nu har SFBIS en epostlista där medlemmar kan utbyta information och diskutera relevanta frågor. Medlemmar får inbjudan till epostlistan när medlemsavgiften är inbetald. Acceptera inbjudan och sen kan du enkelt ta del av epostlistan via din egen mail.


Medlemsskap

 • Medlemsavgiften är 150 kr och inbetalas till Postgiro 82 05 28-8.
  OBS: Glöm inte att ange en e-postadress då det är viktigt för att kunna ge alla medlemmar de fördelar som det är att vara en del av föreningen!

  Sprid gärna information till andra kollegor som arbetar med smärta och som kan vara intresserade av studiedagarna och föreningen.

 • Symbol på www.sfbis.se: Endast för medlemmar

  Beskrivning: När du ser denna symbol betyder det att det finns en skyddad fil eller sida i närheten av symbolen. Det är bara medlemmar i föreningen som har tillgång till dessa filer och sidor. Symbolen hittar du bland annat i Arkivet och på sidorna för studedagarna.

  Om du har glömt ditt lösenord så kontakta vår ordförande via mail (som hittas på sidan: Styrelsen). (Du får svar nästa gång hen har läst och behandlat ditt mail).

  Bli medlem »
  Arkivet »
  Studiedagar »


Nyheter:


Senaste mötet:
Styrelsemöte 2016-02-09

"Rapport från Swedish Pain Society: Susanne och Malin har varit på styrelsemöte den 22 januari. Mycket arbete med den pågående organisationsförändringen som ska vara klar 1 januari 2017. SPS kommer inom kort på sin hemsida lägga ut..."
Mötesantecknigar (pdf) »
smartforum_log
End picture
(foto: C. Bergquist)
© 2005 - Design & Webmaster: Bergq.se